Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2019

evlyn
You don't know what you need in your life until you figure out who you are and so I find too many people rush into relationships without really recognizing and being fully aware of what they need from a relationship.
— Jay Shetty
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty
evlyn
You get to where you want in life, just not in the way you imagined.
— Jay Shetty
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty
evlyn
Every life has a moment like this, a trauma that break you into brand-new pieces.
— "The Nix" Nathan Hill
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
evlyn
"Niewierność zaczyna się wtedy, gdy o czymś bardzo ważnym, intymnym w swoim życiu chcesz najpierw powiedzieć komuś innemu, a nie swojemu partnerowi lub partnerce. Można zdradzać w ogóle nie wychodząc z domu."
~ Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frombeatkazz beatkazz viaaggape aggape
evlyn
Po prostu chcę wierzyć, że jednak coś dla Ciebie znaczę.
— ja. dzisiaj. ciesząc się, że przerwałeś ciszę.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
evlyn
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
— ohmarilyn.soup.
evlyn
Związki są głupie. Boisz się, że żadnego nie stworzysz, a gdy się udaje boisz się, że wszystko runie.
— Dobre miejsce
Reposted fromresort resort viaszukajacszczescia szukajacszczescia
evlyn
7762 4cbe 500
evlyn
Powiedz sobie, że życie to pudełko czekoladek. (...)
W pudełku są różne czekoladki, jedne się lubi, inne mniej. Najpierw zjada się te ulubione i zostają tylko te, za którymi się nie przepada. Zawsze tak myślę, kiedy jest mi ciężko. Jeżeli teraz się z tym uporam, potem będzie łatwiej. Życie jest jak pudełko czekoladek.
— Haruki Murakami – Norwegian Wood
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
evlyn
Jeśli On nie szaleje za Tobą, a Ty za nim,to po co Ci taka relacja?Letnia to może być zupa,a nie miłość.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
evlyn
0929 edb3 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
evlyn
9340 dd9d 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

August 07 2019

evlyn
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
— ohmarilyn.soup.
evlyn
Problem polega na tym, że szukamy kogoś przy kim możemy się zestarzeć, a sekretem jest znaleźć kogoś z kim możemy pozostać dziećmi.
— Charles Bukowski
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
evlyn
Nie szukajcie ideałów, drogie panie - bajki szybko się kończą. Znajdźcie niepokornego, wtedy każdy twój dzień będzie przygodą. 
— K. Bagieńska / @riseme
Reposted fromriseme riseme viacytaty cytaty

August 04 2019

evlyn
We need to know what is like to be single at least once.
— How to be single
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty
evlyn
Jestem klasyczną choleryczką. Taką, co wybucha i gaśnie i potem w ogóle nie wie, o co chodziło.
evlyn
You learn that someone can go from being the reason you wake up smiling to being the reason you cry yourself to sleep.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty
evlyn
Stop looking for happiness in the same place you lost it.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty
evlyn
Sometimes your heart needs time to accept what you already know.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl