Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

evlyn
3812 caac 500
Reposted fromkaiee kaiee viacoolstorybro23 coolstorybro23
3914 1482

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viadaises daises

October 12 2017

Lubię takie pieprzone, drobne rzeczy, jak trzymanie za rękę i szczery uśmiech.
— (via)
Reposted fromdivi divi viaszukajacszczescia szukajacszczescia
5511 69f6
warte miliona repostów.
Reposted fromidiod idiod viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn
evlyn
6662 d552 500
dla takich jest specjalne miejsce w piekle
Reposted fromZircon Zircon viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn
Przekleństwem naszych czasów jest to, że wymagają od Ciebie byś w wieku 16 lat wiedział, co chcesz robić w życiu i tej decyzji się trzymał.
— Alan Rickman
Reposted fromjusta986 justa986 viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn
evlyn
6555 c306
Reposted fromiamstrong iamstrong viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn
Wszystko zawsze się kończy kiedy zaczyna mi zależeć.
— 11.10.
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty

October 09 2017

evlyn
Musisz być pewien, że masz wartość bez względu na swoje osiągnięcia.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
evlyn
Nie jesteśmy parą i w sumie mi to pasuję, bo początki są cudowne a później się wszystko psuje.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

October 06 2017

When was the last time anyone ever told you how important you are?
— Maya Angelou (via dollykadulha)
Traktuj ją tak, jakbyś dopiero miał ją zdobyć, a nigdy jej nie stracisz.
— (via viribus–unitis)
Reposted fromdivi divi viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn
Nauczył mnie, że miłość może być prosta. Delikatna, ale pełna emocji. Pokazał mi, że da się przeżyć rok bez kłótni, że da się rozmawiać, nawet o rzeczach najtrudniejszych. Sprawił, że zaczęłam marzyć o rzeczach, o których wcześniej nawet mi się nie śniło. Wierzyć w siebie i w to, że mogę wszystko, jeśli tylko chcę. Udowodnił, że będzie przy mnie nawet wtedy, gdy sama nie mam siły być po swojej stronie. I że nie odejdzie, gdy pojawią się problemy. Dał mi miejsce, do którego chcę wracać, gdzie czuję się jak w domu. Pozwolił mi rozwinąć skrzydła.
Cztery Wieki Później
evlyn
Odetchnij.A co jeśli Bóg chce Ci powiedzieć,że ma dla Ciebie lepszy plan?
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

September 25 2017

0167 8087 500
evlyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl