Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

evlyn
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
evlyn
Właśnie to lubię w zdjęciach - pozwalają uchwycić i przeżyć raz jeszcze szczęśliwe chwile.
— Zoe Sugg
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
After high school you realize you were only friends with some people because you saw them five times a week.
— This thought has been haunting me for months (via doll)
Reposted fromAnakihs Anakihs viayourheartbeat yourheartbeat

July 05 2018

evlyn
evlyn
6508 e96c 500
Reposted fromtfu tfu viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
evlyn
Mam nienawiść do miejsc, w których przeżyłam dużo dobrych chwil z osobami, których dzisiaj nie znam.
— "Ten właściwy."
evlyn
2581 3b0d 500
Reposted frompanikea panikea viacoolstorybro23 coolstorybro23

July 01 2018

evlyn
Play fullscreen
A kiedy w oczy twoje patrzę widzę blask tak dzielnie kroczy noc za nocą w naszych snach. Niebieskie oczy masz jak sweter mój sprzed lat tak dzielnie kroczy noc za nocą w naszych snach.
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viaszukajacszczescia szukajacszczescia
evlyn
2164 daa1
evlyn
Nauczył mnie, że miłość może być prosta. Delikatna, ale pełna emocji. Pokazał mi, że da się przeżyć rok bez kłótni, że da się rozmawiać, nawet o rzeczach najtrudniejszych. Sprawił, że zaczęłam marzyć o rzeczach, o których wcześniej nawet mi się nie śniło. Wierzyć w siebie i w to, że mogę wszystko, jeśli tylko chcę. Udowodnił, że będzie przy mnie nawet wtedy, gdy sama nie mam siły być po swojej stronie. I że nie odejdzie, gdy pojawią się problemy. Dał mi miejsce, do którego chcę wracać, gdzie czuję się jak w domu. Pozwolił mi rozwinąć skrzydła.
Cztery Wieki Później
evlyn
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na Bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn
9274 9549
Reposted fromFero Fero viacoolstorybro23 coolstorybro23

June 23 2018

evlyn
8951 ad93
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
evlyn
6225 a6e8 500
Reposted fromoutoflove outoflove viadusz dusz
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viadusz dusz
evlyn
3661 4350 500
evlyn
evlyn
Podziwiam ludzi, którzy mnie nie znają, ale wiedzą co robię, czuję a nawet myślę. Niesamowite zdolności. Z jednego mojego zdania potrafią stworzyć całą historię. Wielu pisarzy mogłoby pozazdrościć wyobraźni.
— Aleksandra Steć
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl