Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

evlyn
5505 b806
Reposted fromEtnigos Etnigos viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn
6127 1d00
Reposted fromsiara siara viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn
gdyby diety działały, wszystkie kobiety byłyby szczupłe
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
evlyn
7562 e4bc
Reposted fromsmeagowl smeagowl viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn

Prawda jest taka, że czasem patrzymy na kogoś i przestajemy go kochać , bo zacząl lubić musztardę.

A czasem trafia się taki ktoś, kto zawodzi nas najmocniej na świecie, a my chcemy być przy nim.

Reposted fromwhateveer whateveer viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn
(...) pierwszy "Harry Potter" ukazał się dwadzieścia lat temu. DWADZIEŚCIA LAT TEMU!!! Kiedy? Jak to się stało?
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty

November 07 2018

evlyn
To koniec, wreszcie koniec
Drozd w sercu zmiażdżył co chciał
Tylko czasem w dłoniach chowam twarz
Tak właśnie mam
— Artur Rojek - Lekkość
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
evlyn
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacoolstorybro23 coolstorybro23

November 06 2018

evlyn
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
evlyn
1055 347f
evlyn
- Poza tym to nie zdrada. - A co? - To przerwa w wierności.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
evlyn
1225 e076
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

November 05 2018

evlyn
Przychodzi w życiu ta­ki roz­dział, że aż trud­no się oderwać.
— Schmerz
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
evlyn

Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (...) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.

— — A. Kulesza w Zwierciadle
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viacytaty cytaty
evlyn
2747 bb56 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
evlyn
Nie módlcie się o łatwe życie.
Módlcie się, żebyście byli silniejszymi ludźmi.
— John F. Kennedy
evlyn
sezon na długie wieczory, herbatę malinową, kocyk i depresje- uważam za otwarty
Reposted frommylovee mylovee viacoolstorybro23 coolstorybro23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl