Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

evlyn
5257 a78f 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viaMrrruk Mrrruk
evlyn
3790 c9bc 500
Reposted fromkaiee kaiee viaMrrruk Mrrruk
evlyn
6391 286f
Reposted fromMcFluffington McFluffington viaMrrruk Mrrruk
evlyn
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek vianables nables
evlyn
Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.
evlyn
1121 e483 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaMrrruk Mrrruk
evlyn
Reposted fromredux redux viaMrrruk Mrrruk
evlyn
4391 989f
it's always have been hard times for lady dogushka
evlyn
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić.
— Elżbieta Penderecka
9247 9279 500

galeriakrakow:

Sunset chaser.

(via Sunset chaser. - betina_grigore)

Krakow. Poland

1234 5d2d

catgifcentral:

Four Little Pigs

Reposted fromAngusJames AngusJames viaMrrruk Mrrruk
evlyn
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber

April 18 2017

evlyn
Zmieniłeś się... Wolałam cię tamtego, innego, którego poznałam, o którym Ty sam już zapomniałeś, a którym jeszcze tak niedawno byłeś.  Wolałam cię kiedy mówiłeś mniej, ale mądrzej. Kiedy żartowałeś bardzo rzadko, ale te żarty rozbawiały wszystkich. Kiedy twój język był wyszukany, elegancki, czysty, a nie przepełniony wulgaryzmami i przekleństwami. Kiedy siedząc w restauracji rozmawiałeś ze mną, a nie siedziałeś cały czas z nosem w telefonie. Kiedy pisałeś ze mną 'ot, tak', bo dobrze się nam rozmawia, a nie kiedy potrzebujesz koła ratunkowego. 
Taki byłeś kiedy jeszcze nie przyjaźniłeś się z nią. Oddaj mi tamtego siebie.
Bo taki ty to już nie ty.
I choć wciąż zależy mi na tobie to już cię nie lubię.
 
— wetryagain.soup.io z serii: co myślę, a czego nigdy nie powiem
Reposted fromwetryagain wetryagain viacytaty cytaty

April 17 2017

evlyn
Wszystko, co człowiek robi z sercem i uśmiechem, zawsze będzie najlepsze
Reposted fromolass olass viaszukajacszczescia szukajacszczescia

April 11 2017

evlyn
Nie chcę twoich tanich komplementów, życzeń na dzień kobiet, uśmiechu w rozmowie, prezentu urodzinowego, zaproszenia do tańca.
Nie chcę niczego, co masz dla mnie tylko po to, żebym nie czuła smutku, że nie masz dla mnie miłości.
— wetryagain.soup.io
Reposted fromwetryagain wetryagain viacytaty cytaty
evlyn
9288 12af
Reposted fromtron tron viadusz dusz
evlyn
2850 40a7
Reposted fromsohryu sohryu viadusz dusz
evlyn
A Ty ile kroków w tył zrobiłaś tylko dla niego?
— zbyt wiele.
Reposted fromtereseek tereseek viacytaty cytaty
evlyn
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl