Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

evlyn
ona jest tego warta, stary. Warta każdego lęku, który cię zżera. Warta wszystkiego, od A do pierdolonego Z, jest Twoim pierdolonym alfabetem.
— K. Bromberg
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viacytaty cytaty
evlyn
I o to w życiu chodzi (...). O szybkie, męskie decyzje.
— Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem
evlyn

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
evlyn
2992 7292
Reposted fromzwierzewyzsze zwierzewyzsze viacytaty cytaty
evlyn
2522 f85e 500
Reposted fromssozs ssozs viacytaty cytaty
evlyn
4478 ff96

September 14 2017

evlyn
I o to w życiu chodzi (...). O szybkie, męskie decyzje.
— Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem
evlyn
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera

September 12 2017

evlyn
5367 8c2b
Reposted fromNobodyspecial Nobodyspecial viadusz dusz
evlyn
Zostań, nie powiem ci
Że to miłość
Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
— KORTEZ
Reposted fromWilalena Wilalena viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn
9012 a554
Reposted fromanielewska anielewska viadusz dusz
evlyn
9946 77b0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
evlyn

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viadaises daises
evlyn
2128 db3a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
The most troublesome situations often lead to the most astounding growth of your character. Don’t give up now; you can and you will get through this.
— Nicole Addison @thepowerwithin (via thepowerwithin)
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
evlyn
Poznałam Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
Reposted fromniiks niiks viacytaty cytaty
evlyn
4551 bffc 500
Reposted fromfungi fungi viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn
To nigdy nie jest do końca twój wybór, że odchodzisz. To również wybór tego kogoś, kto pozwala ci odejść.
— znalezione.
Happiness is a risk. If you’re not a little scared, then you’re not doing it right.
Sarah Addison Allen, The Peach Keeper (via wordsnquotes)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl