Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2019

evlyn
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadaises daises
evlyn
6492 22b8 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viayourheartbeat yourheartbeat
evlyn
Wczoraj postawiłam sercu ultimatum. Nie zrozumiało, dlatego dzisiaj już go ze mną nie ma.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
evlyn
Czasem chyba tęsknię za czasami,kiedy zależało mi na kimś bardziej niż na kumplu. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
evlyn
Gdzie ten który powie Mi Że do końca swoich dni, Że do ostatniego tchu Będę całym życiem Mu .
— Brathanki- Gdzie ten który powie mi.
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
evlyn
Co byłoby dzisiaj, gdybym wczoraj nie zawróciła, nie odeszła, nie przemilczała, nie zraniła, powiedziała, wykrzyczała, wyznała?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

November 08 2019

evlyn
0419 53d2 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
evlyn
0558 9aac 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
evlyn

– Pamiętasz swoją pierwszą miłość?

– Nie.

– Masz trzy dychy na karku i już problemy z pamięcią?

– Nie. Mam trzy dychy na karku i dlatego wiem, że nie mogę nazwać żadnego z nich pierwszą miłością.

Jeszcze się nie spotkaliśmy.

— "Porypana Panna"
evlyn
7459 dbd0 500
Reposted fromzie zie vialetsfuckinthetoilet letsfuckinthetoilet
evlyn
Przychylam się do opinii, że są dwa dni, którymi nie należy się przejmować. To wczoraj i jutro.
— Maria Czubaszek
evlyn
Właściwie nie boję się nieznanego. Tylko trochę szkoda mi tracić to, co znam.
— Éric-Emmanuel Schmitt – Oskar i pani Róża
evlyn
Czy to już czas, żeby przestać czekać?
— ja. dzisiaj. zaklinając rzeczywistość.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty

November 06 2019

evlyn
I used to think that I could never lose anyone if I photographed them enough. In fact, my pictures show me how much I’ve lost.
— Nan Goldin
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
evlyn
Trochę mi brakowało, żeby ktoś mi powiedział, że mam prawo popełniać błędy i że nie zawsze we wszystkim mam być najlepszy. I że mogę mieć ograniczenia.
— Piotr C.
evlyn
Bez względu na porę roku ja zawsze jestem za wiosną. 
— Jeremi Przybora
Reposted fromlonely-girl lonely-girl viaoktawiia oktawiia
evlyn
Czasem jestem tak dzielna, że sama siebie zadziwiam. A czasem przychodzi taki dzień jak dziś i myślę, że nie dam rady, że mi się wszystko rozpadnie.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoktawiia oktawiia
evlyn
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaoktawiia oktawiia
evlyn
8297 9bf3 500
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
evlyn
Są w życiu sytuacje, gdy zmuszeni jesteśmy ukryć prawdę przed ludźmi zbyt słabymi, by tę prawdę unieść na swoich wątłych ramionach.
— Ewa Pruchnik – Emi
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl