Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

evlyn
Mówią, że po każdej burzy wychodzi słońce,
Słońce schowane za deszczową chmurą
Cóż potrzebujemy, by ktoś w końcu
Odgonił burzę i przywołał słońce
— Ingrid Michaelson - Are We There Yet
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
evlyn
evlyn
5008 309e 500
Reposted fromuoun uoun viaszukajacszczescia szukajacszczescia
evlyn
evlyn
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
5000 4f0c 500
evlyn
Szanuj ludzi, którzy znajdą dla Ciebie czas w swoim napiętym grafiku, a kochaj tych, którzy nawet nie pomyślą o grafiku, gdy dowiedzą się, że ich potrzebujesz.
evlyn
Fantazjowanie i marzenie może złamać człowiekowi serce.
— Cecelia Ahern – "Gdybyś mnie teraz zobaczył"
evlyn
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
evlyn
2092 e415 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viatoskafkee toskafkee
evlyn
To nieprawda, że najlepiej pamięta się pierwszy pocałunek. Najlepiej pamięta się ten z człowiekiem, którego najbardziej się kochało.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
evlyn
Jeśli wystarczająco długo patrzy się na deszcz i nie myśli o niczym, człowieka stopniowo ogarnia uczucie, że jego ciało się uwalnia, otrząsa z rzeczywistości świata. Deszcz ma hipnotyzującą noc.
— Na południe od granicy, na zachód od słońca, Haruki Murakami
Reposted frompatronus patronus viacytaty cytaty
evlyn
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viatoskafkee toskafkee
evlyn
5864 abd2
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
evlyn
Nikt nie obiecywał, że raj jest tani.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
evlyn
(...) ludzka pamięć jest dziwacznym zjawiskiem. Uparcie przechowuje na zawsze rzeczy, o których chciałoby sie natychmiast zapomnieć.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
evlyn
Dzieci? Jeśli z nim, to nawet teraz. Ślub? Jeśli z nim, może być nawet dzisiaj.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
evlyn
Kochanki zdarzają się ostatnio mężczyznom o wiele częściej niż mandaty za złe parkowanie.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
evlyn
(...) pewne zdarzenia w życiu pozostawiają trwałe ślady. Ale tych szczególnych nie można w żaden sposób usunąć. Ani chirurgicznie, ani chemicznie. Są bardziej trwałe niż tatuaże. Są trwalsze niż wszystkie blizny.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
evlyn
Wielu ludzi wkracza w nasze życie zupełnie przypadkowo. Niektórzy pojawiają się na kilka dni, inni niekiedy nawet tylko na kilka godzin. Nieliczni pozostają z nami na zawsze. To nie zdarza się często, ale się zdarza.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl