Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

evlyn
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viadusz dusz
evlyn

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat
Reposted frommslexi mslexi viadusz dusz
evlyn
0777 442b 500
Gram dalej w lotto. Jutro joga, a w piątek wracam do domku i zobaczę tyle twarzyczek! 
Reposted fromwoes woes viaeffigy effigy

March 21 2017

evlyn
Do przewidzenia było, ŻE SIĘ ROZEJDZIEMY.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty

March 18 2017

evlyn
6497 820f 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaeffigy effigy

March 17 2017

evlyn
Czasem gniewam się,
brzydkich słów nie znam, lecz
wykrzyczeć chcę na cały głos
tę miłość, co jak bumerang
wraca do nas wciąż.
— Kortez
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
evlyn
KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY. ŻE NIE JEST ŁADNY. ŻE ZA MAŁO WIE. I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"
evlyn
Pojedź na cmentarz, i zapal znicze za tego którego nie ma a który dał Ci to życie.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
evlyn
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty

March 16 2017

evlyn

I could never be yours but thank you for making me who I am today.

— M.I.
Reposted fromumorusana umorusana viacytaty cytaty
evlyn
evlyn
Podobno nie można zapełnić pustki tym, co się już raz straciło.
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
evlyn
7914 20a7 500
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
evlyn
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
Reposted fromdoope doope viadusz dusz
evlyn

Opłacz to, wykrzycz to, a później weź się w garść, stań na nogi i zacznij żyć. Możesz żyć tak szczęśliwie, że głowa mała.

— o. Adam Szustak
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viadusz dusz

March 12 2017

0544 de0f
Reposted fromtron tron viairmelin irmelin
evlyn
5809 ef13 500
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viairmelin irmelin
evlyn
Goń za swoimi marzeniami. Jesteś w lepszej formie niż one.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
evlyn
evlyn
4236 567d
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl