Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

evlyn
szacunek do samej siebie polega na tym że rezygnujesz z czegoś co Cię unieszczęśliwia
— wiem siostro, ale tak ciężko mi o nim zapomnieć..
Reposted fromdonootgiveup donootgiveup viadusz dusz
evlyn
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viadusz dusz
evlyn

February 23 2017

evlyn
6926 8c12
Reposted frommartynkowa martynkowa vialaluna laluna
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted fromjozefspace jozefspace viadieeine dieeine
evlyn
Piękno kobiety nie przejawia się w ubraniach, które nosi, w jej figurze lub sposobie w jaki układa włosy. Piękno kobiety musi być widoczne w oczach, ponieważ są one drzwiami do jej serca – miejsca gdzie mieszka miłość.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
evlyn
Kobieta musi mieć dwie rzeczy: klasę i bajeczny urok.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty

February 22 2017

evlyn
Nie ma rozstań z godnością, niemal zawsze ktoś jest skrzywdzony, zraniony i kopnięty w dupę, czego skutki ciągną się za nim czasami do końca życia.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
evlyn
4696 1386
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty
evlyn
2671 f928
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
evlyn
Lubię , gdy nazywa mnie swoją.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viadusz dusz
evlyn
Poznałam go przez przypadek. Potem on przez przypadek mnie pocałował, a ja przez przypadek się zakochałam. Cała nasza znajomość była przypadkowa a zarazem tak bardzo nam potrzebna.
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
evlyn
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
evlyn
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat
— Jeremi Przybora
Reposted frommslexi mslexi viaeffigy effigy
evlyn
7060 cb46 500
Reposted frominfidelitas infidelitas viaeffigy effigy
evlyn
4559 d3dd
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viadusz dusz
evlyn
9012 a554
Reposted fromanielewska anielewska viadusz dusz
evlyn
2416 ed37
Reposted fromwitamwitam witamwitam viadusz dusz
evlyn
Mam świadomość, że wszystko, co wydarza się między nami, jest inne, niżbyś chciał, ale czasem tak się dzieje, tak w życiu bywa, że ludzie chcieliby zrobić ze sobą wszystko, a tylko rozmawiają...
— A. Ficner-Ogonowska, "Krok do szczęścia"
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty
evlyn
Nie mam faceta, bo zasługuję na najlepszego, który gdzieś tam jest, tylko z niewłaściwymi kobietami. I jeszcze coś. Od wieków faceci patrzyli nam na cycki, zamiast w oczy, macali po pupie, zamiast uścisnąć dłoń, więc teraz mam święte prawo gapić się na męskie tyłki i wulgarnie wyrażać moje uznanie.
— P.S. Kocham Cię
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl