Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2018

evlyn

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viaaggape aggape
evlyn
evlyn
evlyn
gdy jesteśmy młodzi, często nie wiemy jeszcze, czego tak naprawdę pragnie nasze serce. Dręczy nas obawa, że przejdzie nam coś obok nosa, i choć mamy przed sobą całe życie, wydaje się, że czas przecieka nam przez palce. Boimy się, że jeśli nie zrobimy czegoś od razu, to nie zrobimy tego nigdy.
— Charlotte Link "Dom sióstr"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty

January 31 2018

evlyn
0294 d40c 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

January 29 2018

evlyn
Self-love is the first form of freedom.
— Isra Al-Thibeh
evlyn
0539 6790 500
Reposted frompiehus piehus viaszukajacszczescia szukajacszczescia

January 28 2018

evlyn
Reposted fromFlau Flau viaaggape aggape
Przepraszam.
Za to co zrobiłam.
I za to czego nie zrobiłam.
Ale starałam się,
Chciałam dobrze.
Ale jak zawsze spierdoliłam.
— xxx.kwiatek.xxx (via xxxkwiatekxxx)
6023 bd20
evlyn
5040 edc6 500
Reposted fromtichga tichga viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn
4073 624a 500
Reposted fromtfu tfu viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn
Potrzebuję, żebyś powiedział mi co czujesz, co myślisz, na czym stoimy, czego chcesz. Szczerze i szczegółowo.
Reposted fromTewi Tewi vialetsfuckinthetoilet letsfuckinthetoilet
evlyn
evlyn
5987 760d
evlyn
 Jak bardzo jesteśmy samotni, gdy zamkniemy przeglądarki, wyłączymy laptopy, odłożymy smartfony i staniemy twarzą w twarz z realnym życiem?

January 24 2018

evlyn
to będzie dobry rok
bez rocznic i postanowień
bez wspomnień i rozczarowań
— muchy
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viacytaty cytaty
evlyn
evlyn
Szczęście to delikatna rzecz - wygłosił sentencjonalnym tonem. - Trudno je znaleźć w sobie, a nie sposób znaleźć go gdzie indziej.
— Michel Houellebecq – Platforma
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
evlyn
A czy zdrada w odpowiedzi na zdradę jest wyrównaniem rachunków, czy zwykłym kurestwem?
— Piotr C. "Pokolenie Ikea Kobiety"
Reposted frompanikea panikea viacoolstorybro23 coolstorybro23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl