Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

evlyn

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viadusz dusz

August 02 2017

evlyn
4392 b68d 500

July 25 2017

evlyn
W naszym życiu nic nie jest na stałe. Na tym polega jego urok. Życie to chaos. Ale głęboko wierzę, że ludzie, którzy się obok nas pojawiają dzielą się na dwie kategorie. 
— Pokolenie Ikea
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
evlyn
evlyn
8695 2c3f
Reposted fromdontbemad dontbemad viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn
9709 4624
3160 636f 500
evlyn
9122 2bcb
Reposted fromsosna sosna viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn
6343 b30d
Reposted fromdusielecc dusielecc viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn
evlyn
9012 a554

July 24 2017

evlyn
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viaspokodama spokodama
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
evlyn

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromonzuiver onzuiver viajezderkusie jezderkusie
evlyn
8851 1af3
Reposted fromoutoflove outoflove viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn
evlyn
1674 18b0

July 23 2017

evlyn
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadusz dusz
evlyn
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viacytaty cytaty
evlyn
Jesteś mężczyzną. Urozmaicenie od wszystkich chłopców, których wcześniej miałam. 
Reposted fromaviee aviee viacoolstorybro23 coolstorybro23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl