Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

evlyn
6383 7d33
evlyn
7945 ddf8 500
evlyn
6682 860d
Reposted fromsonaive sonaive viacoolstorybro23 coolstorybro23
2073 f592
Reposted fromzamulasz zamulasz viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn
9450 4f97 500
Reposted fromallnight allnight viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn
evlyn
6623 23de
Reposted fromrtfm rtfm viacoolstorybro23 coolstorybro23

August 14 2017

Gwarantuję Ci, że spotkanie mnie było najlepszą rzeczą w Twoim życiu.
Kiedyś to docenisz.
— me.
evlyn
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
evlyn
Patrzę na Ciebie i czuję do Ciebie niechęć. I sentyment do tego, co kiedyś było między nami. 
evlyn
niesamowite, jak jedna osoba może zmienić Ci życie.
evlyn

Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.

— Domagalik, Wiśniewski - 188 dni i nocy
Reposted frompffft pffft viayourheartbeat yourheartbeat
evlyn
8998 4523
Reposted fromczajnikq czajnikq viacoolstorybro23 coolstorybro23
7759 a928
evlyn
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— goszko.
Reposted fromlovvie lovvie viacoolstorybro23 coolstorybro23
evlyn
3067 2048 500
Reposted fromszukajacszczescia szukajacszczescia
evlyn
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viacytaty cytaty
evlyn
Nie będzie nigdy już nas, skąd Ty to znasz?
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
evlyn
Chciałabym, żebyś wiedział, że u mnie wszystko git i na mnie to już nie działa.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl